İdarə Heyəti

     

     Sədr           

Prof. Dr. Nazim Hüseynov 

Sədr müavini

Prof. Dr. Azər Xudiyev

Sədr müavini

Prof. Dr. Vəfa Pənahian

Mühasib üzv

Dos. Dr. Akif Əfəndiyev

Baş Katib

Dos. Dr. Ramil Həşimli

QBB Məktəbi sədri

PhD. Dr. Hafiz Mehdiyev

Üzv

Uzm. Dr. Cavid Cabbarzadə